Team:Nanjing NFLS/team

From 2014hs.igem.org

iGEM Nanjing_NFLS

Untitled Document
YINGZHIJIE WANG
ZITONG MAO
ZINAN WANG
SUYUE GONG
YIDING MA
QIFAN YANG
XINGYU CHEN
YOU JI